Kỹ thuật OFDM nền tảng cốt lõi cho công nghệ mới

Bản chất trực giao của các sóng mang phụ OFDM cho phép phổ của các chuỗi con sau điều chế chồng lấn lên nhau mà vẫn đảm bảo việc tách riêng biệt từng thành phần tại phía thu. Nhờ vậy mà hiệu quả sử dụng băng tần tăng đáng kể và tránh được nhiễu giữa các sóng mang lân cận ICI (Inter-carrier Interference).

ĐTVT-TNUT

Toàn thể thày cô học thạc sỹ về OFDM từ năm 2007, Thầy Thắng và Cô Hải còn làm tiến sĩ ở Học viện Kỹ thuật Quân sự về OFDM thì sinh viên ĐTVT-TNUT còn lo gì về OFDM!

Sơ đồ hệ thống OFDM trích từ luận án Tiến sĩ của thầy cô Điện tử viễn thông

Các bạn Xem thêm bài viết của Viettimes

Bài viết trên Blog tổng quan về viễn thông.

 

Share on FacebookShare on Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *